Skip to content

Sosiaaliturvayhdistykset Posts

Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunta on perustettu

Neuvottelukunnassa olevat verkostojärjestöt edustavat laajasti maakuntien järjestökenttää, ja neuvottelukunnan ytimessä ovat sosiaali- ja terveysjärjestöt.  Neuvottelukunnassa on kustakin maakunnasta yksi edustaja. Neuvottelukunta on ensimmäinen kaikki maakunnat kattava sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyörakenne ja se on perustettu sosiaali- ja terveysturvayhdistysten yhteistyöelimen, Sotunetin aloitteesta.

Neuvottelukunta edistää maakuntien äänen kuulumista.

Lue koko tiedote (11.5.2020) tästä.

Kysely maakuntien tukirakenteista – vastaukset

Kyselyyn tuli 562 vastausta. Vastanneista valtakunnallisen liiton jäseniä oli 80 %; järjestö SOSTEN jäseniä 52 %. Maakuntapohjaista järjestöjen tukirakennetta kannattavien vastaajien määrä oli 72 % (ei-vastauksia 12 %, en osaa sanoa 16 %). Erva-alueisiin pohjautuvaa järjestöjen tukirakennetta kannatti 26 % vastaajista (ei-vastaajia oli 54 % ja en osaa sanoa 20 %).

Sosiaaliturvayhdistysten neuvottelukunnan Sotunetin ja maakuntien verkostojärjestöjen työryhmän laatiman kyselyn tulokset löytyvät pdf-tiedostona.

Millainen on tulevaisuuden maakunnallisen järjestöyhteistyön rakenne

(Tiedote 17.2.2020)

Järjestöjen toimintaympäristö on muutoksessa, ja järjestöt tarvitsevat hyviä tukirakenteita. Järjestö 2.0 -hankkeet ovat yhdessä taustaorganisaatioidensa kanssa, syksystä 2017 alkaen, tukeneet järjestöjä ja yhteistyörakenteiden muodostumista suhteessa kuntiin ja maakuntiin. Hankkeiden toimintakausi päättyy syksyllä 2020.

Järjestöjen tukirakenteista jatkossa on käyty vilkasta keskustelua. Esillä on ollut ainakin kolme mallia: Järjestö 2.0-hankkeen mukainen nykymalli, erva-alueiden pohjalle rakentuva 5+1-malli tai vapaasti rakentuva ei-koordinoitu malli. Suomen sosiaali- ja terveys SOSTE ry on jo ilmoittanut jäsenistölleen olevansa valmis hakemaan erva-alueisiin pohjautuvaa 5+1 mallia.

Sosiaaliturvayhdistysten neuvottelukunta SOTUNETin ja muiden maakunnallisten verkostojärjestöjen valtuuttama työryhmä kävi torstaina 13.2. keskusteluja STEA:n edustajien kanssa. Keskustelussa esiteltiin malli, joka mahdollistaisi jatkuvan ja suoran yhteyden maakuntavalmisteluun ja tulevaan maakuntahallintoon sekä palvelujen ja palveluohjauksen yhteiskehittämisen maakunnissa. Esitetyssä 18+1-mallissa kuhunkin maakuntaan tulisi työntekijä edistämään maakunnallista järjestöyhteistyötä. Työntekijät tekisivät tiivistä yhteistyötä mm. maakuntien sote-keskusohjelman edustajien kanssa. Maakunnissa tehtävän työn verkostoitumista, tiedonkulkua ja kokonaiskuvan hahmottumista tukisi yhteinen koordinaatio, johon tulisi kaksi työntekijää.

Seuraavaksi haluamme avata dialogin SOSTEn suuntaan. Toivomme, että SOSTE lähtee kanssamme yhteistyössä rakentamaan jokaisen maakunnan huomioivaa mallia.

Tulemme myös yhdessä Sotunetin jäsenjärjestöjen sekä muiden maakunnallisten verkostojärjestöjen kanssa tekemään kyselyn kaikille maakunnissa toimiville järjestöille tulevaisuuden rakenteista. Seuraa Sotunetin sivuja, tiedotamme aiheesta lisää pikimmiten.

SOTUNET